Proiectul M.A.T.C.A - exemplu de buna practica in economia sociala​

Proiectul este un model inovator pentru implicarea  persoanelor din grupurile vulnerabile in activitati economice 

prin promovarea incluziunii active si facilitarea accesului acestora la resursele si serviciile comunitatii

 

Proiectul M.A.T.C.A. Muncă - Adaptabilitate - Tradiție - Coeziune – Acțiune este o inițiativă îndrăzneață și mult așteptată a promotorilor săi de a oferi soluții concrete în domeniul incluziunii sociale.

Obiectivul general al proiectului îl constiuie sprijinirea accesului grupurilor vulnerabile pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale prin intermediul dezvoltării de structuri ale economiei sociale. În acest sens, rezultatul proiectului va consta în crearea a șase structuri de economie socială și a 39 de locuri de muncă.

Aceste structuri de economie socială create în acest proiect și în cadrul cărora vor lucra persoane care fac parte din grupuri defavorizate, vor funcționa în mai multe domenii de activitate (organizare evenimente, catering, atelier ceramic, magazin on-line obiecte tradiționale maramureșene, atelier de croitorie și magazin on-line cu show-room articole vestimentare de lux și accesorii).

De asemenea, proiectul urmărește creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la beneficiile economiei sociale, creșterea gradului de implicare a autorităților locale și organizațiilor non profit în procesul de incluziune socială și a dezvoltării economiei sociale, creșterea și consolidarea competențelor, cunoștințelor, stimei de sine și a nivelului de cunoștințe practice pentru grupurile vulnerabile, creșterea oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile expuse riscului de excluziune, dezvoltarea competențelor personalului implicat în organizarea și gestionarea structurilor de economie socială, dezvoltarea și promovarea unor activități inovatoare în sprijinul persoanelor din grupurile vulnerabile, promovarea economiei sociale ca instrument specific al progresului economic și crearea de noi locuri de muncă la nivel local și regional, consolidarea capacității structurilor de economie socială și susținerea cooperării între organizații.


POSDRU/168/6.1/S/145899

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INVESTESTE IN OAMENI !


Asociatia ANCE Europe este operator de date cu caracter personal nr. 33983 inregistrat la

A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001